Kouzlo domova
  Úvod » Obchodní podmínky   
Měna
Účet
Přihlásit se | Registrace
Nákupní košík Zobrazit
...  nemáte nic vybráno
Vyhledat
 
Katalog zboží
Výrobky patchwork->
Novinky Zobrazit
Taška
Taška
645,00-CZK
Kurzy
Kurzy patchworku i jiné
Šití na zakázku
Informace
Obchodní podmínky
O mně
Kontakt
Translator
Obchodní podmínky
Nakupování
Nakupování v internetovém obchodě Kouzlo domova je snadné.
Zboží je přehledně roztříděno do různých kategorií umístěných v levé horní části okna. Po kliknutí na zvolenou kategorii se zobrazí seznam podkategorií nebo rovnou zboží dané kategorie v hlavním okně.
Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, naopak detail slouží pro získání více informací o zboží. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek.
Zboží lze objednat buď e-mailem (winklerova.jana(zavináč)centrum.cz), nebo telefonicky (775 900 547). Při objednávce vždy uvádějte kód objednávaného zboží.

Potvrzení objednávky
Potvrzením objednávky zákazník stvrzuje, že objednávku učinil ze své vlastní vůle, že zde nebyly nápadně nevýhodné podmínky ze strany prodávajícího a souhlasí se všemi podmínkami, zejména podmínkami užití, všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem eshopu.

Storno objednávky
Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do 12 hodin po učinění objednávky musí zavolat na tel. číslo 775 900 547 a objednávku zrušit.

Storno z důvodu nedodržení dodací lhůty:
v případě, že zboží nebude doručeno v dohodnutém termínu a chyba bude na straně eshopu, má zákazník právo odstoupit od smlouvy, nebude zatížen žádnými storno poplatky a peníze mu budou vráceny v plné výši.

Vrácení zboží
Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení.
Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené a (vzhledem k povaze zboží) v neotevřeném originálním balení s dokladem o koupi.
Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné) bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (dle přání zákazníka), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vrácení zboží.
O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte na tel. číslech 775 900 547.

Reklamace
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu na tel. čísle 775 900 547.
Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné.
Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Případné reklamace lze řešit dle přání zákazníka těmito způsoby:

 • Sleva zboží.
 • Výměna zboží.
 • Vrácení peněz.

  Řešení sporů
  a) Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.
  b) Záležitosti těmito obchodními podmínkami neřešené se řídí občanským zákoníkem z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dále zákonem na ochranu spotřebitele z.č. 634/1992 Sb..
  c) Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky.
  d) V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Dodání a platba
  Dodávka zboží
  Objednané zboží bude doručeno do 2 pracovních dnů od připsání částky za zboží na náš účet.
  Zboží je rovněž možné si vyzvednout osobně v naší kamenné prodejně v Mileticích u Velvar.
  Je možné, že právě Vámi objednané zboží bude prodáno v našem kamenném obchůdku a nestihli jsme aktualizovat stav zboží v e-shopu. V tomto případě Vás budeme kontaktovat, abychom Vás informovali o této politovánihodné skutečnosti (nejdéle však do 2 dnů od obdržení objednávky).

  Platební podmínky
  Zboží je zasíláno Českou poštou po zaplacení zboží bankovním převodem, nebo osobním převzetím na prodejně (je placeno v hotovosti). Při platbě bankovním převodem zákazník čeká na naše potvrzení, že může zaplatit - objednávka je připravena k odeslání.
  Pokud budete chtít zboží doručit do zahraničí nebo bude kupující objednávat ze zahraničí, je nutné provést platbu bezhotovostním převodem. Zboží bude následně doručeno za obvyklých podmínek a s příplatkem pro zásilku do zahraničí dle aktuálního poštovního ceníku.
  Číslo účtu: 2200790704/2010 a jako variabilní symbol námi zaslané číslo objednávky.
  Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné - provozovatel obchodu není plátcem DPH.

  Platba
 • Bezhotovostním bankovním převodem.
 • Při osobním převzetí zboží v hotovosti.

  Pro bezhotovostní platbu vyčkejte našeho zavolání na Váš telefon, kdy budete vyzváni zaplatit za vybrané zboží.

  Manipulační poplatek
  K ceně zboží nebude připočten žádný manipulační poplatek

  Poštovné
  Cena bude účtována dle sazeb České pošty. Minimální hodnota objednávky bez poštovného musí být za 1000 CZK
  Maximální hmotnost jednoho balíku je do 15kg. Při větší hmotnosti bude zásilka rozdělena do více balíků.

  Využíváme služeb České pošty

  Ochrana osobních údajů
  Žádná data o zákazníkovi neuschováváme. Jako doklad zákazník obdrží účtenku bez osobních údajů.

  Prohlášení
  Prohlašujeme, že veškeré údaje poskytnuté při objednání zboží nebudeme postupovat třetím osobám, prodávat je nebo poskytovat dalším subjektům za účelem propagace apod. Všechny údaje budou použity pouze pro potřeby eshopu, zejména pro autorizaci objednávky a doručení objednávky.

  GDPR (INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
  ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
  OSVČ Jana Winklerová provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro doručení Vašeho zboží, či služeb na požadovanou adresu a na jméno objednavatele zboží, čí služeb.
  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1.1. Správcem Vašich osobních údajů je OSVČ Jana Winklerová, se sídlem Miletice 20 273 24 Černuc-Miletice, IČ: 12931985 (dále jako správce)
  1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující adresa pro doručování: Miletice 20, 273 24 Černuc Miletice, elektronická adresa: obchod@patchworkie.com, telefon +420775900547
  1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  2.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení");
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
  4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  4.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
  5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  5.1. Další příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu včetně provozu softwaru a ukládání dat.
  5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  5.3 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
  7 Osobní údaje, které evidujeme
  7.1. Nákup bez registrace:
  • Jméno, příjmení – povinné údaje
  • Fakturační adresa – povinný údaj, doručovací adresa – nepovinný údaj
  • Email – povinný údaj, pouze pro notifikační emaily o stavu objednávky
  • Telefon – povinný údaj, pouze pro řešení administrativy v rámci objednávky
  7.2. Nákup s registrací zákazníka:
  • Jméno, příjmení – povinné údaje
  • Fakturační adresa – povinný údaj, doručovací adresa – nepovinný údaj
  • Email – povinný údaj, pouze pro notifikační emaily o stavu objednávky
  • Telefon – povinný údaj, pouze pro řešení administrativy v rámci objednávky
  • Historie objednávek

 • Pokračovat